Vi beklager at vi må stenge butikken http://hjemmebrygg.com/.

Årsaken er at nye tollprosedyrer og merkostnader. Norske skikker stopper pakkene og kreve avgifter og merverdiavgift for å få pakken utlevert.

Disse kostnadene er så høye at vårt eneste valg er å stenge butikken.